ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 63 نتیجه

ناشر منبع

ثبت بیش از 4 هزار نیاز پژوهشی تا نیمه دوم سال 1399 در سامانه تاپ/ استخراج 937 نیاز پژوهشی بنگاهها در مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صمت

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت اعلام کرد: بیش از 4 هزار نیاز تا نیمه دوم سال 1399 از سوی بنگاه ها در سامانه تاپ ثبت شده است که این نیازها با تکیه بر توان تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت و در...