کاربر گرامی، جهت ثبت نام بنگاه با کد ملی (در صورت نداشتن شناسه ملی ثبت شده بنگاه)، از گزینه "کد ملی شخص" استفاده نموده و در غیر این صورت با گزینه "شناسه ملی بنگاه" اقدام به ثبت نام نمایید.
در صورت عدم اطلاع از شناسه ملی خود می توانید به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور مراجعه فرمایید.
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA
انصراف